appropriation limitation

listen to the pronunciation of appropriation limitation
Englisch - Türkisch
(Askeri) TAHSİSAT SINIRLAMASI: Bir tahsisat meyanında olup, bazı iş veya maksatlar için girişilecek sözleşme veya harcamalarla, tecavüz edilmemesi gereken, Kongre'ce tespit edilmiş bir miktar
(Askeri) tahsisat sınırlaması
appropriation limitation

  Silbentrennung

  ap·pro·pri·a·tion li·mi·ta·tion

  Türkische aussprache

  ıprōprieyşın lîmîteyşın

  Aussprache

  /əˌprōprēˈāsʜən ˌləməˈtāsʜən/ /əˌproʊpriːˈeɪʃən ˌlɪmɪˈteɪʃən/

  Wort des Tages

  sic
Favoriten