any substance capable of stopping or slowing a specific chemical reaction

listen to the pronunciation of any substance capable of stopping or slowing a specific chemical reaction
Englisch - Türkisch

Definition von any substance capable of stopping or slowing a specific chemical reaction im Englisch Türkisch wörterbuch

inhibitor
(Denizbilim) ketleyici
inhibitor
(Askeri) kanalizör
inhibitor
yavaşlatıcı
inhibitor
inhibitör

Antibiyotikler genellikle enzimatik inhibitörlerdir. - Antibiotics are commonly enzymatic inhibitors.

inhibitor
menetme
inhibitor
{i} önleyici
inhibitor
(Tıp) Bir maddenin, bir enzimin veya herhangi cismin tesirini önleyen
inhibitor
engelleyici
inhibitor
(İnşaat) tutucu
inhibitor
(Askeri) KANALİZÖR, NEGATİF KANALİZÖR (HV.): Yanıcı sathı sınırlamak veya yanış fiiline istikamet vermek üzere katı bir yakıta tatbik edilmiş bir madde
inhibitor
{i} durdurucu
Englisch - Englisch
inhibitor
any substance capable of stopping or slowing a specific chemical reaction

  Silbentrennung

  a·ny sub·stance ca·pa·ble of stop·ping or slowing a spe·cif·ic che·mi·cal re·ac·tion

  Türkische aussprache

  eni sʌbstıns keypıbıl ıv stäpîng ır slōîng ı spısîfîk kemıkıl riäkşın

  Aussprache

  /ˈenē ˈsəbstəns ˈkāpəbəl əv ˈstäpəɴɢ ər ˈslōəɴɢ ə spəˈsəfək ˈkeməkəl rēˈaksʜən/ /ˈɛniː ˈsʌbstəns ˈkeɪpəbəl əv ˈstɑːpɪŋ ɜr ˈsloʊɪŋ ə spəˈsɪfɪk ˈkɛməkəl riːˈækʃən/

  Wort des Tages

  elevenses
Favoriten