any institution or systematic scheme for propagating a doctrine or system

listen to the pronunciation of any institution or systematic scheme for propagating a doctrine or system
Englisch - Türkisch

Definition von any institution or systematic scheme for propagating a doctrine or system im Englisch Türkisch wörterbuch

propaganda
propaganda
propaganda
yaymaca
propaganda
propagandacı
propaganda
herhangi bir prensibi yaymaya çalışan teşkilât
propaganda
(Askeri) (DOD, IADB) PROPAGANDA (AMERİKA SAVUNMA BAKANLIĞI; AMERİKAN SAVUNMA KURULU): Sorumlu makamın direkt veya dolaylı menfaatini sağlamak amacıyla, belirli bir topluluğun düşüncelerini, heyecanını, tutum veya hareketlerini etkilemek üzere tasarlanmış milli hedefleri destekleyici bir iletişim şekli
propaganda
(isim) propaganda
propaganda
propagandizepropaganda yapmak
propaganda
(Askeri) (NATO) PROPAGANDA (NATO): Belirli bir topluluğun düşüncelerini, heyecanını, tutum veya hareketlerini, sorumlu makamın direkt veya dolaylı menfaatini temin yanında etkileme maksadı güden, milli menfaatleri destekleyici mahiyette bir haber, fikir, doktrin veya özel çağrı. Ayrıca bakınız: "black propaganda", "grey propaganda", "white propaganda", "combat propaganda", "consolidation propaganda", "counter propaganda", "covert propaganda", "strategic propaganda"
propaganda
propagandistbir prensibi yay- maya çalışan kimse
Englisch - Englisch
propaganda
any institution or systematic scheme for propagating a doctrine or system

  Silbentrennung

  a·ny in·sti·tu·tion or sys·tem·a·tic scheme for propagating a doc·trine or sys·tem

  Türkische aussprache

  eni înstîtuşın ır sîstımätîk skim fôr präpıgeytîng ı dôktırîn ır sîstım

  Aussprache

  /ˈenē ˌənstəˈto͞osʜən ər ˌsəstəˈmatək ˈskēm ˈfôr ˈpräpəˌgātəɴɢ ə ˈdôktərən ər ˈsəstəm/ /ˈɛniː ˌɪnstɪˈtuːʃən ɜr ˌsɪstəˈmætɪk ˈskiːm ˈfɔːr ˈprɑːpəˌɡeɪtɪŋ ə ˈdɔːktɜrɪn ɜr ˈsɪstəm/

  Wort des Tages

  sub rosa
Favoriten