another spelling of colosseum

listen to the pronunciation of another spelling of colosseum
Englisch - Englisch
Coliseum
another spelling of colosseum

  Silbentrennung

  an·oth·er spell·ing of col·os·se·um

  Türkische aussprache

  ınʌdhır spelîng ıv kälısiım

  Aussprache

  /əˈnəᴛʜər ˈspeləɴɢ əv ˌkäləˈsēəm/ /əˈnʌðɜr ˈspɛlɪŋ əv ˌkɑːləˈsiːəm/

  Wort des Tages

  dinkum
Favoriten