animal belonging to the family of lizards and dinosaurs

listen to the pronunciation of animal belonging to the family of lizards and dinosaurs
Englisch - Türkisch

Definition von animal belonging to the family of lizards and dinosaurs im Englisch Türkisch wörterbuch

saurian
sürüngen
saurian
(sıfat) kertenkele türünden
saurian
{s} kertenkele türünden
saurian
{i} kertenkele türünden hayvan
saurian
{i} timsah türünden hayvan
saurian
kertenkele veya timsah cinsinden
saurian
sürüngenlere ait
Englisch - Englisch
{i} saurian
animal belonging to the family of lizards and dinosaurs

  Silbentrennung

  a·ni·mal be·long·ing to the fa·mi·ly of lizards and dinosaurs

  Türkische aussprache

  änımıl bîlôngîng tı dhi fämli ıv lîzırdz ınd daynısôrz

  Aussprache

  /ˈanəməl bəˈlôɴɢəɴɢ tə ᴛʜē ˈfamlē əv ˈləzərdz ənd ˈdīnəˌsôrz/ /ˈænəməl bɪˈlɔːŋɪŋ tə ðiː ˈfæmliː əv ˈlɪzɜrdz ənd ˈdaɪnəˌsɔːrz/

  Wort des Tages

  joggle
Favoriten