ana hatlar

listen to the pronunciation of ana hatlar
Türkisch - Englisch
guideline
the main lines, the outline
outlines
lines
outline

He sketches the outline of the machine. - O, makinenin ana hatlarını kısaca anlatır.

School clubs need to clearly outline the community service projects they plan to do for the upcoming school year. - Okul kulüpleri yaklaşan okul yılı için yapmayı planladıkları kamu hizmeti projelerini açıkça ana hatlarıyla belirtmelidir.

bare bones
skeleton
ana hat
outline

I need to trace the outline. - Ana hattı izlemeliyim.

School clubs need to clearly outline the community service projects they plan to do for the upcoming school year. - Okul kulüpleri yaklaşan okul yılı için yapmayı planladıkları kamu hizmeti projelerini açıkça ana hatlarıyla belirtmelidir.

ana hat
(Kanun) guideline
ana hat
distribution line
anahatlar
(Bilgisayar) outlines
anahatlar
guideline
ana hat
trunk line
ana hat
base line
ana hat
trunk route
ana hat
baseline
ana hat
main line, outline, trunk line
ana hat
trunk
ana hat
main line

The main line runs through Boston. - Ana hat Boston'dan geçiyor.

ana hat
main line, trunk line
ana hatlar
Favoriten