an item of furniture on which clothes may be hung

listen to the pronunciation of an item of furniture on which clothes may be hung
Englisch - Englisch
clothes valet
an item of furniture on which clothes may be hung

  Silbentrennung

  an i·tem of fur·ni·ture on which clothes May be hung

  Türkische aussprache

  ın aytım ıv fırnîçır ôn hwîç klōz mey bi hʌng

  Aussprache

  /ən ˈītəm əv ˈfərnəʧər ˈôn ˈhwəʧ ˈklōz ˈmā bē ˈhəɴɢ/ /ən ˈaɪtəm əv ˈfɜrnɪʧɜr ˈɔːn ˈhwɪʧ ˈkloʊz ˈmeɪ biː ˈhʌŋ/

  Wort des Tages

  best gold
Favoriten