an insulating hat with one or more decorative pieces of spherical fluff on top

listen to the pronunciation of an insulating hat with one or more decorative pieces of spherical fluff on top
Englisch - Englisch
bobble hat
an insulating hat with one or more decorative pieces of spherical fluff on top

  Silbentrennung

  an in·su·lat·ing hat with one or more de·co·ra·tive pieces of sphe·ri·cal fluff on top

  Türkische aussprache

  ın însıleytîng hät wîdh hwʌn ır môr dekrıtîv pisız ıv sferîkıl flʌf ôn tôp

  Aussprache

  /ən ˈənsəˌlātəɴɢ ˈhat wəᴛʜ ˈhwən ər ˈmôr ˈdekrətəv ˈpēsəz əv ˈsferəkəl ˈfləf ˈôn ˈtôp/ /ən ˈɪnsəˌleɪtɪŋ ˈhæt wɪð ˈhwʌn ɜr ˈmɔːr ˈdɛkrətɪv ˈpiːsəz əv ˈsfɛrɪkəl ˈflʌf ˈɔːn ˈtɔːp/

  Wort des Tages

  atavism
Favoriten