an instance of something being mauled

listen to the pronunciation of an instance of something being mauled
Englisch - Englisch
mauling
an instance of something being mauled

  Silbentrennung

  an in·stance of some·thing be·ing mauled

  Türkische aussprache

  ın înstıns ıv sʌmthîng biîng môld

  Aussprache

  /ən ˈənstəns əv ˈsəmᴛʜəɴɢ ˈbēəɴɢ ˈmôld/ /ən ˈɪnstəns əv ˈsʌmθɪŋ ˈbiːɪŋ ˈmɔːld/

  Wort des Tages

  languid
Favoriten