an impulsive change of mind

listen to the pronunciation of an impulsive change of mind
Englisch - Englisch
caprice
an impulsive change of mind

  Silbentrennung

  an im·pul·sive change of mind

  Türkische aussprache

  ın împʌlsîv çeync ıv maynd

  Aussprache

  /ən əmˈpəlsəv ˈʧānʤ əv ˈmīnd/ /ən ɪmˈpʌlsɪv ˈʧeɪnʤ əv ˈmaɪnd/
Favoriten