an idol

listen to the pronunciation of an idol
Englisch - Englisch
pagoda
god
pagod
Englisch - Türkisch

Definition von an idol im Englisch Türkisch wörterbuch

god
Tanrı

Tanrı dünyamızda yoksa, öyleyse Tanrı'yı kendi ellerimle yaratacağım. - If God doesn't exist in our world, then I will create God with my own hands.

Onlar Güneş Tanrısı'nı mutlu etmek için her gün bir lama öldürdü. - Every day they killed a llama to make the Sun God happy.

god
Allah

Allah'a inanıyor musun? - Do you believe in God?

Allah dünyayı yarattı. - God created the world.

god
Cenabı Hak
god
cenab-ı hak
god
büyük kudret sahibi kimse
god
canan
god
mabud
god
tapı

O ülkede, insanlar paraya tanrı gibi tapıyorlardı. - In that country, people worshipped money like a god.

Ona herkes tarafından bir Allah gibi tapılır. - He is worshiped as a god by everyone.

god
put
god
mabut
pagoda
pagoda
god
{i} tanrı, ilah
god
sanem
god
God forbid! Allah esirgesin! Allah korusun Maazallah God knows Vallahi God only knows Allah bi
god
ilah mertebesine çıkarılmış kimse veya şey
pagoda
{i} uzakdoğu tapınağı
an idol
Favoriten