an exclamation expressive of extreme contempt or distempt

listen to the pronunciation of an exclamation expressive of extreme contempt or distempt
Englisch - Türkisch

Definition von an exclamation expressive of extreme contempt or distempt im Englisch Türkisch wörterbuch

bah
tüh!
bah
tüü!
bah
{ü} Tu!
bah
ünlem hakaret ifadesi
bah
{ü}
bah
pöh
Englisch - Englisch
bah
an exclamation expressive of extreme contempt or distempt
Favoriten