an arrangement of sheaves for drying. a stook

listen to the pronunciation of an arrangement of sheaves for drying. a stook
Englisch - Türkisch

Definition von an arrangement of sheaves for drying. a stook im Englisch Türkisch wörterbuch

shock
şok

Kaza haberi benim için büyük bir şok oldu - The news of the accident was a great shock to me.

Hepimiz büyük şoktan dolayı ürperdik. - We all shuddered from the great shock.

shock
şoke etmek
shock
(Biyokimya) çarpılım
shock
çok şaşırtmak
shock
çarpmak (elektrik)
shock
darbe

Bu saat darbeye dayanıklı. - This watch is shock-proof.

shock
{f} sars

Dünkü haber tarafından sarsıldım. - I was shocked by yesterday's news.

Biz onun ani ölümünden oldukça sarsıldık. - We were quite shocked by her sudden death.

shock
tahıl balyaları
shock
demet yığını
shock
{i} utanç
shock
{i} çalı gibi gür saç
shock
{f} darıltmak
shock
{i} sarsılma
shock
{f} şoke etmek, çok şaşırtmak, sarsmak, dehşete düşürmek
shock
(Diş Hekimliği) Tansiyon düşmesi, hızlı ve zayıf nabız, solgun ve soğuyan deri, zayıf solunum vb. semptomları olan akut dolaşım bozukluğu yetersizliği
shock
{i} demet
shock
{f} kâlbini kırmak
shock
{f} elektrik şoku vermek
shock
{f} elektrik çarpmak
Englisch - Englisch
shock
an arrangement of sheaves for drying. a stook
Favoriten