an alteration, a return

listen to the pronunciation of an alteration, a return
Englisch - Türkisch

Definition von an alteration, a return im Englisch Türkisch wörterbuch

reciprocation
ileri-geri hareket
reciprocation
gitgel hareketi
reciprocation
İki şey arasındaki, birbirinin görevini tamamlar şekilde karşılıklı etki veya ilişki
reciprocation
karşılık
reciprocation
{i} ileri geri çalışma
reciprocation
{i} karşılıklı değişme
reciprocation
{i} karşılık verme
reciprocation
{i} karşılıklı etki
reciprocation
{i} karşılıklı ilişki
Englisch - Englisch
{n} reciprocation
an alteration, a return
Favoriten