altmış

listen to the pronunciation of altmış
Türkisch - Englisch
sixty

Why did my sixty-year-old landlord buy a trampoline? - Altmış yaşındaki ev sahibim niye bir trambolin aldı?

Ten, twenty, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, hundred. - On, yirmi, otuz, kırk, elli, altmış, yetmiş, seksen, doksan, yüz.

threescore
number 60
sexagenary
altmış altmış giden
sexagesimal
altmış kişilik takım
sixties
altmış küsur
sixty odd
atmış
tossed
altmış
Favoriten