alternative form of gift of the gab

listen to the pronunciation of alternative form of gift of the gab
Englisch - Englisch
gift of gab
alternative form of gift of the gab

  Silbentrennung

  al·ter·na·tive form of gift of the gab

  Türkische aussprache

  ôltırnıtîv fôrm ıv gîft ıv dhi gäb

  Aussprache

  /ôlˈtərnətəv ˈfôrm əv ˈgəft əv ᴛʜē ˈgab/ /ɔːlˈtɜrnətɪv ˈfɔːrm əv ˈɡɪft əv ðiː ˈɡæb/

  Wort des Tages

  obsequy
Favoriten