alternative form of elegance

listen to the pronunciation of alternative form of elegance
Englisch - Englisch
elegancy
alternative form of elegance

  Silbentrennung

  al·ter·na·tive form of el·e·gance

  Türkische aussprache

  ôltırnıtîv fôrm ıv elıgıns

  Aussprache

  /ôlˈtərnətəv ˈfôrm əv ˈeləgəns/ /ɔːlˈtɜrnətɪv ˈfɔːrm əv ˈɛləɡəns/

  Wort des Tages

  orthography
Favoriten