alternatif

listen to the pronunciation of alternatif
Türkisch - Englisch
alternative

Don't change sentences that are correct. You can, instead, submit natural-sounding alternative translations. - Doğru olan cümleleri değiştirmeyin. Yerine doğal görünen alternatif çeviriler ekleyebilirsiniz.

Is there no alternative to what you propose? - Teklif ettiğine alternatif yok mudur?

alternate

Books are my alternate reality. - Kitaplar benim alternatif gerçekliğimdir.

I may suggest an alternate plan? - Ben alternatif bir plan önerebilir miyim?

choice

I suppose we have no choice. - Sanırım alternatifimiz yok.

I gave Tom no choice. - Tom'a hiçbir alternatif sunmadım.

alternating

A low pressure area covers all of Scandinavia with alternating wind and rain. - Bir alçak basınç alanı rüzgar ve yağmur alternatifi ile İskandinavya'nın tümünü kapsar.

option
alternative; alternate
alternative to
alternate, alternative
alternatif olarak
alternatively
alternatif akim
alternating current
alternatif enerji
alternative energy
alternatif enerji kaynağı
alternative energy source
alternatif hipotez
(Ticaret) alternative hypothesis
alternatif okullar
(Pisikoloji, Ruhbilim) alternative schools
alternatif sunmak
offer an alternative
alternatif teknoloji
(Pisikoloji, Ruhbilim) alternative technology
alternatif turizm
(Turizm) alternative tourism
alternatif akım
alternating current
alternatif akım
(Bilgisayar) alternate current
alternatif akım bileşeni
(Elektrik, Elektronik) alternating current component
alternatif akım devreleri
alternating-current systems
alternatif akım direnci
impedance
alternatif akım jeneratörü
alternating current generator
alternatif akım komponenti
(Otomotiv) alternating current component
alternatif akım kuplajı
alternating current coupling
alternatif akım köprüsü
alternating current bridge
alternatif akım makineleri
alternating current machinery
alternatif akım motoru
(Elektrik, Elektronik) alternative-current motor
alternatif akım tayfı
(Elektrik, Elektronik) ac spectrum
alternatif akım öngerilimi
alternating current bias
alternatif arabirimler
(Bilgisayar) alternative interfaces
alternatif borç
(Kanun) alternative obligation
alternatif egzersiz
(Askeri) alternate exercise
alternatif frekans
(Otomotiv) alternative frequency
alternatif gerilim
alternating voltage
alternatif gerilme
alternating stress
alternatif hareket
reciprocating movement
alternatif hareket
(Pisikoloji, Ruhbilim) alternative movement
alternatif hekim
(Pisikoloji, Ruhbilim) folk healer
alternatif hız limiti
(Otomotiv) alternative speed limit
alternatif işaretleme
(Otomotiv) alternative marking
alternatif işlem
(Ticaret) alternative transaction
alternatif kanun yolu
(Kanun) cumulative remedy
alternatif küme
(Bilgisayar) alternative set
alternatif lehdar
(Ticaret) alternative payee
alternatif olarak
alternatingly
alternatif olmak
be an alternative to
alternatif oluşturmak
be an alternative to
alternatif otlatma
(Tarım,Teknik) alternative grazing
alternatif oy
(Politika, Siyaset) alternative vote
alternatif piyasalar
(Ticaret) alternative markets
alternatif seçenek
alternative option
alternatif seçenekler
alternative options
alternatif sinyal
alternative signal
alternatif sistem
alternate system
alternatif sokak
alternative side street
alternatif sosyal hareket
alternative social movement
alternatif tahrik sistemleri
(Otomotiv) alternative drive systems
alternatif tasarım
(Otomotiv) alternative design
alternatif tedavi
(Tıp) replacement treatment
alternatif teklif
alternate bid
alternatif teknolojiler
alternative technologies
alternatif tıp
alternative medicine
alternatif tıp bürosu
(Tıp) office of alternative medicine
alternatif yakıtlı taşıt
(Otomotiv) alternative fueled vehicle
alternatif yük
alternating load
alternatif yük
alternate load
alternatif yük endeksi
(Otomotiv) alternative load index
alternatif çevre
alternative perimeter
alternatif ödenecek kişi
(Ticaret) alternative payee
alternatif ürün projesi
(Tarım) alternative product project
alternatif-geleneksel hekim
(Tıp) folk healer
alternatif-geleneksel hekim
(Tıp) alternative/traditional healer
alternatifler
versions
alternatifler
alternatives

We need to find alternatives. - Alternatifler bulmamız gerek.

Did you consider other alternatives? - Diğer alternatifleri dikkate aldın mı?

Faal Unsur; uçak komutanı; alternatif akım
(Askeri) Active Component; aircraft commander; alternating current
hesaplanan havadan salma noktası; muhtemel durum alternatif yol planı
(Askeri) computed air release point; contingency alternate route plan
Türkisch - Türkisch
Seçenek
Seçilebilecek bir başka yol, yöntem, seçenek, şık: "Alternatifleri ne kadar çoğaltırsanız aklınız o kadar karışabilir."- H. Taner
Dalgalı (akım)
Seçilebilecek bir başka yol, yöntem; seçenek
Almaşık
alternatif tıp
Alternatif tıp vaya tamamlayıcı tıp , daha çok geleneksel doğal bitkileri kullanarak (çay veya bitki karışımlarıyla) elde edilen ilaçlarla tedavi etme yöntemidir. Modern tıp biliminin hastalık sebepleri ve tedavisi konusunda somut verileri olmadığı, hasta için henüz mevcut objektif ve kanıtlanmış bir tedavi yöntemi olmadığında hasta isteğiyle başlanılabilen veya modern tıp tedavilerini destekleyici olarak hastanın rahatlaması, bağışıklık sisteminin güçlenmesi, psikolojisinin düzelmesi amacıyla uygulanabilen tedavi yöntemidir
alternatif
Favoriten