all things to all men

listen to the pronunciation of all things to all men
Englisch - Türkisch

Definition von all things to all men im Englisch Türkisch wörterbuch

omnipresent
her yerde ve her zaman hazır
omnipresent
nazır olan
omnipresent
aynı anda her yerde olabilen
omnipresent
{s} her zaman her yerde var olan
omnipresent
omnipresenceher yerde bulunma
omnipresent
(sıfat) her zaman her yerde var olan
omnipresent
her yerde olan

Bazı insanlar; her şeyi bilen, her şeye gücü yeten ve her yerde olan bir tanrının var olduğuna inanıyorlar. - Some humans believe that there exists a god who is omniscient, omnipotent and omnipresent.

Englisch - Englisch
{s} omnipresent
all things to all men

    Türkische aussprache

    ôl thîngz tı ôl men

    Aussprache

    /ˈôl ˈᴛʜəɴɢz tə ˈôl ˈmen/ /ˈɔːl ˈθɪŋz tə ˈɔːl ˈmɛn/
Favoriten