all the ins and outs of

listen to the pronunciation of all the ins and outs of
Englisch - Türkisch
1. (bir konunun/işin) tüm ayrıntıları, (bir şeyin) girdisi çıktısı. 2. (bir yerin) her tarafı/yeri
her taraf
all the ins and outs of

  Türkische aussprache

  ôl dhi ayenes ınd auts ıv

  Aussprache

  /ˈôl ᴛʜē ˈīˈeˈnes ənd ˈouts əv/ /ˈɔːl ðiː ˈaɪˈɛˈnɛs ənd ˈaʊts əv/

  Wort des Tages

  polyhistor
Favoriten