alışılandan veya gösterilenden daha kısa bir zamanda, tez, yavaş karşıtı

listen to the pronunciation of alışılandan veya gösterilenden daha kısa bir zamanda, tez, yavaş karşıtı
Türkisch - Türkisch
çabuk
alışılandan veya gösterilenden daha kısa bir zamanda, tez, yavaş karşıtı

    Silbentrennung

    a·lı·şı·lan·dan ve·ya gös·te·ri·len·den da·ha kı·sa bir za·man·da, tez, ya·vaş kar·şı·tı

    Wort des Tages

    alfresco
Favoriten