akıl yürütüp doğru bir netice elde edebilme, tartma, değerlendirme; yargılama

listen to the pronunciation of akıl yürütüp doğru bir netice elde edebilme, tartma, değerlendirme; yargılama
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) muhakeme
akıl yürütüp doğru bir netice elde edebilme, tartma, değerlendirme; yargılama

    Silbentrennung

    a·kıl yü·rü·tüp doğ·ru bir ne·ti·ce el·de e·de·bil·me, tart·ma, de·ğer·len·dir·me; yar·gı·la·ma

    Aussprache

Favoriten