air observer

listen to the pronunciation of air observer
Englisch - Türkisch
(Askeri) HAVA GÖZETLEYİCİSİ: Bir topçu veya zırhlı birliğe mensup ve başlıca görevi, teşhis edilen münasip bir hedef üzerine doğrudan doğruya telsizle ateş tanzim etmek olan bir şahıs
air observer adjustment
(Askeri) HAVADAN ATIŞ TANZİMİ; HAVA GÖZETLEMESİYLE ATIŞ TANZİMİ; TOP ATIŞININ UÇAKTAN TANZİM EDİLMESİ: Bak. "spot"
air tactical observer
(Askeri) TAKTİK HAVA GÖZETLEYİCİSİ: Bir havadan gözetleyici gibi eğitim görmüş ve uçuş halindeki hava araçlarından dost ve düşman kuvvetlerin hareket ve tertibatını gözetleyip bu hususta raporlar vermekle görevlendirilmiş subay
tactical air observer
(Askeri) TAKTİK HAVA GÖZLEMCİSİ: Havadaki uçaktan gözlem yapmak ve karadaki, denizdeki ve havadaki dost veya düşman kuvvetlerin bulundukları yeri ve hareketleri rapor eden ve yöneltilen diğer görevleri yerine getiren bir gözlemci olarak eğitilmiş subay
air observer
Favoriten