air defence

listen to the pronunciation of air defence
Englisch - Türkisch
tenek savunması
(Askeri) (NATO) HAVA SAVUNMASI: Düşman hava taarruzunun etkisini ortadan kaldırmak veya azaltmak için alınan tüm önlemler. bkz: "active air defence, passive air defence"
air defence region
(Askeri) hava savunma bölgesi
air defence action area
(Askeri) HAVA SAVUNMA FAALİYET SAHASI: Belirli koşullar dışında harekatlarda dost uçak ve yerden havaya silahlara öncelik verilen alan ve bunun üzerindeki hava sahası. Ayrıca bakınız: "air defence operations area". AIR DEFENCE AREA (AMERİKAN SAVUNMA BAKANLIĞI, AMERİKAN SAVUNMA KURULU): HAVA SAVUNMA SAHASI: 1. AMERİKA DIŞINDA: Hava savunma planlaması yapılması ve hava savunmasının sağlanması gereken özel olarak tanımlanmış hava sahası. 2. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE: Acil bir hava savunma durumunda, Milli Güvenlik açısından hava araçlarının göreve hazır durumda olması gereken ve tanımlanmış boyutları ilgili teşkilat tarafından tayin edilmiş hava sahası
air defence area
(Askeri) (NATO) HAVA SAVUNMA SAHASI: Hava savunma planlaması yapılması ve hava savunmasının sağlanması gereken özel olarak tanımlanmış saha
air defence artillery
(Askeri) HAVA SAVUNMA TOPÇUSU: Yerden hava hedeflerine karşı etkin bir muharebeye girmek için kullanılan silah ve teçhizat
air defence artillery action status
(Askeri) HAVA SAVUNMA TOPÇUSU ATIŞ KONTROL DURUMLARI: Hava savunma topçusundan istenen atış kontrol dereceleri. Atış durumu terimleri şunlardır: Ateş serbest (weapon free) -dost olduğu tespit edilememiş her tayyareye ateş et. Ateş kontrollu (Weapon tight) - yalnız düşman tayyarelerine ateş et. Ateş tutuk (Hold fire) ateş etme, ateşe ara ver. Ayrıca bakınız: "air defence artillery weapons control status"
air defence direction center
(Askeri) HAVA SAVUNMA İDARE MERKEZİ: Tayin edilmiş bir sorumluluk bölgesi içinde hava gözetlemesi, önleme kontrolü ve tahsis edilmiş hava savunma silahlarının idaresini yapma yeteneğine sahip bir tesis. Bu tesis, teşhis yeteneğine de sahip olabilir
air defence division
(Askeri) HAVA SAVUNMA BÖLGESİ: Bir hava savunma sahasının coğrafi olarak bölünmüş kısımlarından biri. Ayrıca bakınız: "air defence sector"
air defence early warning
(Askeri) HAVA SAVUNMA ERKEN HABERLEŞME VE İKAZI: Elektronik ve görme vasıtalarıyla tespit edilmiş havadaki düşman silahları ve silah taşıyıcılarının yaklaşmalarını erken haber verme sistemi
air defence early warning station
(Askeri) HAVA SAVUNMA ERKEN HABER VERME VE İKAZ İSTASYONU: Düşman hava araçları ve füzelerinin yaklaşmasını keşfedecek ve haber verecek şekilde kurulmuş ve teçhiz edilmiş bir tesis
air defence emergency
(Askeri) ACİL HAVA SAVUNMA DURUMU: ABD anayurdunda, Alaska, Kanada veya Grönland'daki Amerika Birleşik Devletleri tesislerine karşı düşman uçak veya füzeleriyle bir taarruz ihtimali olduğunda, böyle bir durum çok yakın olduğunda veya gerçekleştiğinde Başkomutan, Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı veya komutanı yada Hava-Uzay Savunma Komutanlığı tarafından ilan edilen bir acil durum
air defence ground environment
(Askeri) (ADGE) HAVA SAVUNMA YER ŞEBEKESİ: Hava savunma harekatının taktik kontrolünde kullanılan belirli bir harekat alanı içindeki radar üsleri ve komuta ve kontrol merkezleri şebekesi
air defence identification zone
(Askeri) (ADIZ) HAVA SAVUNMA TEŞHİS BÖLGESİ (NATO): Uçakların derhal tanımlanmasının, yerinin belirtilmesinin ve kontrolünün gerekli olduğu belirli boyutları olan hava sahası. Genellikle ADIZ olarak bilinir. Ayrıca bakınız: "Air defence operations area". AIR DEFENCE OPERATIONS AREA (AMERİKA SAVUNMA BAKANLIĞI, AMERİKAN SAVUNMA KURULU): HAVA SAVUNMA HAREKAT SAHASI: Hava savunmasıyla diğer harekatların birbirine karışmasını en az düzeye indirmek amacıyla belirli yöntemlerin oluşturulduğu saha ve bunun üzerindeki hava sahası. Bu aşağıdakilerden birini veya daha fazlasının tahsis edilmesini gerektirir. Hava savunma faaliyet sahası, hava savunma tanımlama bölgesi, atış gücü şemsiyesi, kati tanımlama ve radar tavsiye bölgesi
air defence operations area
(Askeri) (NATO) HAVA SAVUNMA HAREKAT SAHASI: Hava savunmasıyla diğer harekatların birbirine karışmasını en az düzeye indirmek amacıyla belirli yöntemlerin oluşturulacağı coğrafi sınırları belirlenmiş bölge. Aşağıdakilerden birini ya da daha fazlasını kapsayabilir; Hava savunma faaliyet sahası, hava savunma sahası, hava savunma tanımlama bölgesi ve ateş gücü şemsiyesi
air defence warning red
(Askeri) KIRMIZI HAVA SAVUNMA İKAZI: Düşman uçak ve/veya füze saldırısı beklenmekte veya yaklaşmaktadır. Bu, düşman uçak ve/veya füzelerinin hava savunma bölgesi/mıntıkası içinde olduğu veya bu bölgenin çok yakınında olup büyük bir ihtimalle buraya gireceği anlamına gelmektedir
air defence warning yellow
(Askeri) SARI HAVA SAVUNMA İKAZI: Düşman uçak ve/veya füze taarruzu muhtemeldir. Bu düşman uçak ve/veya füzelerinin hava savunma bölgesi/mıntıkasına doğru yolda oldukları veya düşman olmasından şüphe edilen uçak ve/veya füzelerin hava savunma bölgesi/mıntıkasına doğru yolda veya bu bölgenin içinde oldukları anlamına gelir
AD
{k} Anno Domini M.S. (milattan sonra), İ.S. (İsa'dan sonra)
AD
Milattan sonra
AD
reklam
AD
MS
AD
ilan
air defense
tenek savunması
Air defense
Hava savunma
AD
(Askeri) faal görev; ileri konuşlanabilirlik; hava savunma; otomatik dağıtım; öncelikli ilave (active duty; advanced deployability; air defense; automatic distribution; priority add-on)
air defense
hava savunması
defence counter air
(Askeri) mukabil hava savunması
high level air defence
(Askeri) yüksek irtifa hava savunması
indirect air defence
(Askeri) endirekt hava savunması
integrated air defence
(Askeri) entegre hava savunması
organic army air defence
(Askeri) KARA KUVVETLERİ ORGANİK HAVA SAVUNMASI
overall air defence
(Askeri) genel hava savunması
regional air defence commander
(Askeri) bölge hava savunma komutanı
Englisch - Englisch
system of defense against attacks (aircraft, missiles, etc.) which come from the air
AD
air defense
system of defense against attacks (aircraft, missiles, etc.) which come from the air
air defense
defensive measures designed to destroy attacking enemy aircraft or missiles or to nullify their effectiveness
air defence
Favoriten