air-traffic control

listen to the pronunciation of air-traffic control
Englisch - Türkisch

Definition von air-traffic control im Englisch Türkisch wörterbuch

air-traffic control
tenek trafik kontrolü
air route traffic control center
hava rotası trafik kontrol merkezi
air traffic control
hava trafik kontrolu
air traffic control
hava trafik kontrol
Air Traffic Control Radar Beacon System
(Askeri) Hava Trafik Kontrol Radar İşaret Sistemi
Marine air traffic control and landing system
(Askeri) Deniz piyade hava trafik kontrol ve iniş sistemi
air route traffic control center
(Askeri) HAVA ROTASI TRAFİK KONTROL MERKEZİ: Kendi yetki sahası içinde aletli uçuş kurallarına göre görev yapan uçakların rota kontrolünü yapan başlıca tesis. Amerika Birleşik Devletleri ve ona ait bölgelerde bunun gibi yaklaşık 26 tesis vardır. Herbirinin komşu merkezlerle haberleşme kabiliyeti vardır
air target chart; Air Threat Conference; air traffic control; air transportable
(Askeri) hava hedef haritası; Hava Tehditleri Konferansı ; hava trafik kontrolü (ya da kontrolörü); havadan taşınabilir klinik (Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri)
air traffic control
hava trafik kontrolü
air traffic control and landing system
(Askeri) hava trafik kontrol ve iniş sistemi
air traffic control assigned airspace
(Askeri) hava trafik kontrolü tahsis edilmiş hava sahası
air traffic control center
(Askeri) HAVA TRAFİĞİ KONTROL MERKEZİ: Bir bölge kontrol merkezinin ve bir uçuş bilgisi merkezinin işlevlerini birleştiren bir birliktir. Ayrıca bakınız: "area control center; flight information region"
air traffic control center; Antiterrorism Coordinating Committee
(Askeri) hava trafik kontrol merkezi; Antiterörizm Koordinasyon Komitesi
air traffic control certificate
(Askeri) HAVA TRAFİK KONTROL DİPLOMASI/BELGESİ: Bir şahsın hava trafik kontrol görevini yapmaya ehil olduğunu belirtmek için verilmiş diploma
air traffic control clearance
(Askeri) HAVA TRAFİK KONTROL MÜSAADESİ: Bir uçağa, belirtilen şartlar dahilinde hareket etmesi için, bir hava trafik kontrol makamı tarafından verilen izin
air traffic control examiner
(Askeri) HAVA TRAFİK KONTROL KIYMETLENDİRİCİSİ: Tesislere derece vermek ve tesislerde çalışacak şahısların derecelerini belgelendirmekle görevlendirilmiş şahıs
air traffic control facility
(Askeri) HAVA TRAFİK KONTROL TESİSİ: Hava trafik kontrol hizmetlerini yapmak üzere kurulmuş, bu maksada uygun personel ve malzeme ile teçhiz edilmiş bir tesis
air traffic control section
(Askeri) hava trafik kontrol kısmı
air traffic control service
(Askeri) HAVA TRAFİK KONTROL HİZMETİ: a. Uçaklar arasında ve uçaklar ve manialar arasındaki çarpışmayı önlemek, b. Düzenli bir hava trafiğini kolaylaştırmak ve muhafaza etmek amacıyla sağlanan bir hizmettir
carrier air traffic control center
(Askeri) kariyer hava trafik kontrol merkezi
security control of air traffic and navigation aids
(Askeri) hava seyrüseferi yardımcı cihazları ve hava trafiği güvenlik kontrolü SC
tactical air traffic control
(Askeri) taktik hava trafik kontrolü
Englisch - Englisch

Definition von air-traffic control im Englisch Englisch wörterbuch

air traffic control
A system designed to give assistance to aircraft, to prevent collisions and to manage aircraft flow
Air Traffic Control
atc
air traffic control
Air traffic control is the activity of organizing the routes that aircraft should follow, and telling pilots by radio which routes they should take. the nation's overburdened air-traffic-control system
air traffic control
The Federal Aviation Administration (FAA) division that operates control towers at major airports
air traffic control
A service operated by the appropriate authority to promote the safe, orderly and expeditious flow of air traffic
air traffic control
Air traffic control is the group of people who organize the routes aircraft take. They have to wait for clearance from air traffic control
air traffic control
A service operated by appropriate authority to promote the safe, orderly and expeditious flow of air traffic
air traffic control
A game played by airline pilots and air traffic controllers The game has no rules, and neither side knows how it is played, but the goal is to prevent flights from arriving in time for passengers to make connecting flights
air-traffic control

  Silbentrennung

  air-traffic con-trol

  Aussprache

  Videos

  ... now. That means that MRIs, space-ships, and air-traffic control systems share the information ...

  Wort des Tages

  materfamilias
Favoriten