aghast, thunderstruck

listen to the pronunciation of aghast, thunderstruck
Englisch - Türkisch
korkmuş, şaşkın
aghast, thunderstruck, stunned
korkmuş, şaşkın, sersem
aghast, amazed, thunderstruck
donakalmış, hayrete şaşkın
aghast, thunderstruck
Favoriten