admirable behavior; elegance

listen to the pronunciation of admirable behavior; elegance
Englisch - Türkisch
takdire sayan davranış; zerafet
class
{i} sınıf

Öğretmen kızgın, bu nedenle lütfen sınıfta gürültü yapmayın! - The teacher is angry, so please do not make noise in the classroom!

Bu sınıf 15 erkekten ve 28 kızdan oluşuyor. - This class consists of 15 boys and 28 girls.

class
{i} ders

Ders esnasında Japonca konuşmamalısınız. - You must not speak Japanese during the class.

Matematik dersi iyidir. - The mathematics class is good.

class
{f} kategorize etmek
class
{f} sınıflandır

Ceza hukuku, ceza yasası olarak da bilinen, bir suç olarak sınıflandırılmış olan bir hareket için takibat gerektirir. - Criminal law, also known as penal law, involves prosecution for an act that has been classified as a crime.

Onun müziğini rock müzik olarak sınıflandırıyorum. - I classify his music as rock.

class
{i} klas olma
class
{f} saymak
class
öbek
class
sınıflamak
class
çeşit
class
toplumsal sınıf
class
{i} öğrenciler (aynı yıl mezun olan)
class
(İnşaat) sınıf, cins
class
(isim) class, sınıf, derslik, grup; mevki, zümre, cins, bölüm, tür, çeşit, kalite; dershane, ders, kur, kurs, öğrenciler (aynı yıl mezun olan); mükemmellik, üstünlük, klas olma
class
{i} kast
class
{i} derslik

Sami derslikten çıktı. - Sami came out of the classroom.

class
{i} class
class
{i} bölüm
class
bir okulda aynı yılda mezun olacak toplam
class
(Tıp) Sınıf, takım (order)'ların biraraya gelmesiyle oluşan canlı sınıfı
Englisch - Englisch
class
admirable behavior; elegance
Favoriten