abstain, forebear, restrain oneself, desist

listen to the pronunciation of abstain, forebear, restrain oneself, desist
Englisch - Türkisch

Definition von abstain, forebear, restrain oneself, desist im Englisch Türkisch wörterbuch

refrain
{f} kendini tutmak
refrain
{f} from -den çekinmek, -den sakınmak; kendini tutmak
refrain
{f} kaçınmak
refrain
{i} nakarat
refrain
özünü tutmak
refrain
{f} frenle
refrain
sakınmak
refrain
uzak dur

Lütfen emniyet kemerinizi takınız ve sigara içmekten uzak durunuz. - Please fasten your seat belts, and kindly refrain from smoking.

refrain
(Tıp) Kendini tutmak, iradesine hakim olmak
refrain
çekinmek
refrain
from ile kendini zaptedip çekmek
refrain
nakarat nağmesi
refrain
i., müz. nakarat
refrain
şarkı nakaratı
refrain
bir şey yapmaktan çekinmek
Englisch - Englisch
{f} refrain
abstain, forebear, restrain oneself, desist
Favoriten