a willful disregard or disobedience of a public authority

listen to the pronunciation of a willful disregard or disobedience of a public authority
Englisch - Türkisch

Definition von a willful disregard or disobedience of a public authority im Englisch Türkisch wörterbuch

contempt
{i} aşağılama

Böylesine bir davranış için aşağılamaktan başka hiçbir şey hissetmiyorum. - I feel nothing but contempt for such behavior.

contempt
{i} nefret
contempt
küçümsemek
contempt
teessüf
contempt
itaatsizlik
contempt
küçümseme

Tom küçümsemenin altında. - Tom is below contempt.

En iyi intikam ilgisizlik, küçümsemedir. - The best revenge is indifference, contempt.

contempt
saygısızlık
contempt
aşağısama
contempt
hürmetsizlik
contempt
{i} yüz karası
contempt
bilerek kurallara karşı gelme
contempt
Fazla samimiyet hür
contempt
{i} mahkemeye itaatsizlik
contempt
(isim) aşağılama, küçümseme, hor görme, ayıp, hakaret, yüz karası, nefret, iğrenme; mahkemeye itaatsizlik
contempt
{i} hor görme
contempt
{i} iğrenme
contempt
{i} ayıp
contempt
{i} küçük görme, hor görme
contempt
contempt of court mahkemeye itaatsizlik
Englisch - Englisch
contempt
a willful disregard or disobedience of a public authority

  Silbentrennung

  a will·ful dis·re·gard or dis·o·be·di·ence of a pub·lic au·tho·ri·ty

  Türkische aussprache

  ı wîlfıl dîsrîgärd ır dîsōbidiıns ıv ı pʌblîk ıthôrıti

  Aussprache

  /ə ˈwəlfəl ˌdəsrəˈgärd ər ˌdəsōˈbēdēəns əv ə ˈpəblək əˈᴛʜôrətē/ /ə ˈwɪlfəl ˌdɪsrɪˈɡɑːrd ɜr ˌdɪsoʊˈbiːdiːəns əv ə ˈpʌblɪk əˈθɔːrətiː/

  Wort des Tages

  jericho
Favoriten