a weakness, foible, defect, failing

listen to the pronunciation of a weakness, foible, defect, failing
Englisch - Türkisch

Definition von a weakness, foible, defect, failing im Englisch Türkisch wörterbuch

blindside
gafil avlamak
Englisch - Englisch
{n} blindside
a weakness, foible, defect, failing
Favoriten