a surgical removal of all or part of a limb

listen to the pronunciation of a surgical removal of all or part of a limb
Englisch - Englisch
Amputation
a surgical removal of all or part of a limb

  Silbentrennung

  a sur·gi·cal re·mov·al of all or part of a limb

  Türkische aussprache

  ı sırcîkıl rîmuvıl ıv ôl ır pärt ıv ı lîm

  Aussprache

  /ə ˈsərʤəkəl rəˈmo͞ovəl əv ˈôl ər ˈpärt əv ə ˈləm/ /ə ˈsɜrʤɪkəl rɪˈmuːvəl əv ˈɔːl ɜr ˈpɑːrt əv ə ˈlɪm/

  Wort des Tages

  copse
Favoriten