a strong angry speech publicly attacking someone

listen to the pronunciation of a strong angry speech publicly attacking someone
Englisch - Türkisch

Definition von a strong angry speech publicly attacking someone im Englisch Türkisch wörterbuch

philippic
sert tenkit
philippic
sert ve acı nutuk
philippic
sert eleştiri
philippic
bir kimseyi tenkit niteliğinde olan sert nutuk
Englisch - Englisch
philippic
a strong angry speech publicly attacking someone

  Silbentrennung

  a strong an·gry speech pub·lic·ly attacking some·one

  Türkische aussprache

  ı strông änggri spiç pʌblîkli ıtäkîng sʌmwʌn

  Aussprache

  /ə ˈstrôɴɢ ˈaɴɢgrē ˈspēʧ ˈpəbləklē əˈtakəɴɢ ˈsəmˌwən/ /ə ˈstrɔːŋ ˈæŋɡriː ˈspiːʧ ˈpʌblɪkliː əˈtækɪŋ ˈsʌmˌwʌn/

  Wort des Tages

  plenipotentiary
Favoriten