a stopper for the mouth of a barrel

listen to the pronunciation of a stopper for the mouth of a barrel
Englisch - Englisch
{n} bung
a stopper for the mouth of a barrel

  Silbentrennung

  a stop·per for the mouth of a bar·rel

  Türkische aussprache

  ı stäpır fôr dhi mauth ıv ı bärıl

  Aussprache

  /ə ˈstäpər ˈfôr ᴛʜē ˈmouᴛʜ əv ə ˈbarəl/ /ə ˈstɑːpɜr ˈfɔːr ðiː ˈmaʊθ əv ə ˈbærəl/

  Wort des Tages

  regale
Favoriten