a statistical test often used for analyzing categorical data

listen to the pronunciation of a statistical test often used for analyzing categorical data
Englisch - Englisch
chi-square test
a statistical test often used for analyzing categorical data

  Silbentrennung

  a sta·tis·ti·cal test of·ten used for an·a·lyz·ing cat·e·go·ri·cal da·ta

  Türkische aussprache

  ı stıtîstîkıl test ôftın yuzd fôr änılayzîng kätıgôrîkıl deytı

  Aussprache

  /ə stəˈtəstəkəl ˈtest ˈôftən ˈyo͞ozd ˈfôr ˈanəˌlīzəɴɢ ˌkatəˈgôrəkəl ˈdātə/ /ə stəˈtɪstɪkəl ˈtɛst ˈɔːftən ˈjuːzd ˈfɔːr ˈænəˌlaɪzɪŋ ˌkætəˈɡɔːrɪkəl ˈdeɪtə/

  Wort des Tages

  pudency
Favoriten