a spy who works for two mutually antagonistic countries

listen to the pronunciation of a spy who works for two mutually antagonistic countries
Englisch - Türkisch

Definition von a spy who works for two mutually antagonistic countries im Englisch Türkisch wörterbuch

double agent
iki taraflı çalışan casus
double agent
(Askeri) İKİLİ AJAN, İKİ TARAFLI ÇALIŞAN AJAN: İki karşıt istihbarat servisi ile temasta olan fakat iki servisten yalnız birinin ikili temastan veya yarı-istihbarat sisteminden haberi olması durumundaki ajan
double agent
çift taraflı ajan
double agent
ikili çalışan casus
Englisch - Englisch
double agent
a spy who works for two mutually antagonistic countries

  Silbentrennung

  a spy who works for two mu·tu·al·ly an·tag·o·nis·tic countries

  Türkische aussprache

  ı spay hu wırks fôr tu myuçuıli äntägınîstîk kʌntriz

  Aussprache

  /ə ˈspī ˈho͞o ˈwərks ˈfôr ˈto͞o ˈmyo͞oʧo͞oəlē anˌtagəˈnəstək ˈkəntrēz/ /ə ˈspaɪ ˈhuː ˈwɜrks ˈfɔːr ˈtuː ˈmjuːʧuːəliː ænˌtæɡəˈnɪstɪk ˈkʌntriːz/

  Wort des Tages

  dehort
Favoriten