a soothing remedy or antidote

listen to the pronunciation of a soothing remedy or antidote
Englisch - Englisch
salve
a soothing remedy or antidote

  Silbentrennung

  a sooth·ing rem·e·dy or an·ti·dote

  Türkische aussprache

  ı sudhîng remıdi ır äntîdōt

  Aussprache

  /ə ˈso͞oᴛʜəɴɢ ˈremədē ər ˈantəˌdōt/ /ə ˈsuːðɪŋ ˈrɛmədiː ɜr ˈæntɪˌdoʊt/

  Wort des Tages

  fussbudget
Favoriten