a solemn invocation of the divine blessing

listen to the pronunciation of a solemn invocation of the divine blessing
Englisch - Türkisch
Englisch - Englisch
benediction
a solemn invocation of the divine blessing

  Silbentrennung

  a sol·emn in·vo·ca·tion of the di·vine bless·ing

  Türkische aussprache

  ı sälım învıkeyşın ıv dhi dîvayn blesîng

  Aussprache

  /ə ˈsäləm ˌənvəˈkāsʜən əv ᴛʜē dəˈvīn ˈblesəɴɢ/ /ə ˈsɑːləm ˌɪnvəˈkeɪʃən əv ðiː dɪˈvaɪn ˈblɛsɪŋ/

  Wort des Tages

  taxis
Favoriten