a small amount, contemptibly so

listen to the pronunciation of a small amount, contemptibly so
Englisch - Türkisch

Definition von a small amount, contemptibly so im Englisch Türkisch wörterbuch

measly
değersiz
measly
sıradan
measly
önemsiz
measly
cimri
measly
{s} k.dili. çok az
measly
{s} adi
measly
kızamık çıkarmış
measly
{s} kızamıklı
measly
{s} k.dili. adi, değersiz
Englisch - Englisch
measly
a small amount, contemptibly so
Favoriten