a sloping heap of fragments of rock lying at the foot of a precipice

listen to the pronunciation of a sloping heap of fragments of rock lying at the foot of a precipice
Englisch - Türkisch

Definition von a sloping heap of fragments of rock lying at the foot of a precipice im Englisch Türkisch wörterbuch

talus
ayak bileği
talus
birikinti
talus
aşık
talus
tepe veya uçurum dibinde biriken kaya parçalan
talus
aşık kemiği
talus
anat
talus
(Tıp) (Tali). Topuk (aşık) kemiği, astragal, astragalus
talus
{i} meyil
talus
jeol
talus
{i} yokuşun dibindeki kaya parçaları
Englisch - Englisch
talus

By the time he reached the first talus slides under the tall escarpments of the Pilares the dawn was not far to come.

a sloping heap of fragments of rock lying at the foot of a precipice

  Silbentrennung

  a slop·ing heap of fragments of rock ly·ing at the foot of a pre·ci·pice

  Türkische aussprache

  ı slōpîng hip ıv frägmınts ıv räk layîng ät dhi fût ıv ı presıpıs

  Aussprache

  /ə ˈslōpəɴɢ ˈhēp əv ˈfragmənts əv ˈräk ˈlīəɴɢ ˈat ᴛʜē ˈfo͝ot əv ə ˈpresəpəs/ /ə ˈsloʊpɪŋ ˈhiːp əv ˈfræɡmənts əv ˈrɑːk ˈlaɪɪŋ ˈæt ðiː ˈfʊt əv ə ˈprɛsəpəs/

  Wort des Tages

  hemidemisemiquaver
Favoriten