a sign or symptom indicating the course and termination of a disease

listen to the pronunciation of a sign or symptom indicating the course and termination of a disease
Englisch - Türkisch

Definition von a sign or symptom indicating the course and termination of a disease im Englisch Türkisch wörterbuch

prognostic
(Tıp) hastalığın seyri
prognostic
kehanet
prognostic
prognostik
prognostic
işaret
prognostic
neticeyi önceden gösteren
prognostic
prognoz için hüküm verdirecek belirti
prognostic
alamet
prognostic
{s} prognoz ile ilgili
prognostic
(Tıp) Prognoz'un belirlenmesine yardım eden belirti, prognozu belirleyen belirti, prognostik
prognostic
{s} sonucu önceden haber veren
prognostic
haber veren
prognostic
(Tıp) Prognoz'la ilgili
prognostic
prognozla ilgili
prognostic
{i} belirti
prognostic
kılavuzluk eden
Englisch - Englisch
prognostic
a sign or symptom indicating the course and termination of a disease

  Silbentrennung

  a sign or symp·tom in·di·cat·ing the course and ter·mi·na·tion of a dis·ease

  Türkische aussprache

  ı sayn ır sîmptım îndıkeytîng dhi kôrs ınd tırmıneyşın ıv ı dîziz

  Aussprache

  /ə ˈsīn ər ˈsəmptəm ˈəndəˌkātəɴɢ ᴛʜē ˈkôrs ənd tərməˈnāsʜən əv ə dəˈzēz/ /ə ˈsaɪn ɜr ˈsɪmptəm ˈɪndəˌkeɪtɪŋ ðiː ˈkɔːrs ənd tɜrməˈneɪʃən əv ə dɪˈziːz/
Favoriten