a sifting or examining

listen to the pronunciation of a sifting or examining
Englisch - Englisch
{n} canvass
a sifting or examining

  Silbentrennung

  a sifting or ex·am·in·ing

  Türkische aussprache

  ı sîftîng ır îgzämînîng

  Aussprache

  /ə ˈsəftəɴɢ ər əgˈzamənəɴɢ/ /ə ˈsɪftɪŋ ɜr ɪɡˈzæmɪnɪŋ/

  Wort des Tages

  duodenum
Favoriten