a set of policies that act as a corporation's constitution

listen to the pronunciation of a set of policies that act as a corporation's constitution
Englisch - Englisch
bylaws
a set of policies that act as a corporation's constitution

  Silbentrennung

  a SET of policies that act as a corporation's con·sti·tu·tion

  Türkische aussprache

  ı set ıv pälısiz dhıt äkt äz ı kôrpıreyşınz känstıtuşın

  Aussprache

  /ə ˈset əv ˈpäləsēz ᴛʜət ˈakt ˈaz ə ˌkôrpərˈāsʜənz ˌkänstəˈto͞osʜən/ /ə ˈsɛt əv ˈpɑːləsiːz ðət ˈækt ˈæz ə ˌkɔːrpɜrˈeɪʃənz ˌkɑːnstəˈtuːʃən/

  Wort des Tages

  glabrous
Favoriten