a seagoing canoe having one or more lateral support floats to provide stability

listen to the pronunciation of a seagoing canoe having one or more lateral support floats to provide stability
Englisch - Englisch
outrigger canoe
a seagoing canoe having one or more lateral support floats to provide stability

  Silbentrennung

  a sea·go·ing ca·noe ha·ving one or more lat·er·al sup·port floats to pro·vide sta·bi·li·ty

  Türkische aussprache

  ı sigōîng kınu hävîng hwʌn ır môr lätırıl sıpôrt flōts tı prıvayd stıbîlîti

  Aussprache

  /ə ˈsēˌgōəɴɢ kəˈno͞o ˈhavəɴɢ ˈhwən ər ˈmôr ˈlatərəl səˈpôrt ˈflōts tə prəˈvīd stəˈbələtē/ /ə ˈsiːˌɡoʊɪŋ kəˈnuː ˈhævɪŋ ˈhwʌn ɜr ˈmɔːr ˈlætɜrəl səˈpɔːrt ˈfloʊts tə prəˈvaɪd stəˈbɪlɪtiː/
Favoriten