a salve containing menthol

listen to the pronunciation of a salve containing menthol
Englisch - Türkisch

Definition von a salve containing menthol im Englisch Türkisch wörterbuch

mentholated salve
mentollü krem
Englisch - Englisch
mentholated salve
a salve containing menthol

  Silbentrennung

  a salve containing men·thol

  Türkische aussprache

  ı säv kınteynîng menthôl

  Aussprache

  /ə ˈsäv kənˈtānəɴɢ ˈmenᴛʜôl/ /ə ˈsɑːv kənˈteɪnɪŋ ˈmɛnθɔːl/

  Wort des Tages

  hendiadys
Favoriten