a roman catholic religious service held on the eve of the funeral service

listen to the pronunciation of a roman catholic religious service held on the eve of the funeral service
Englisch - Türkisch

Definition von a roman catholic religious service held on the eve of the funeral service im Englisch Türkisch wörterbuch

vigil
{i} gece nöbet tutma
vigil
nöbet tutma

Sürekli nöbet tutmalıyız. - We must maintain a constant vigil.

vigil
(Tıp) vijil
vigil
{i} uyanık kalma
vigil
(nöbet/vb.için) geceleyin uyumama
vigil
uyanık olma

Sen uyanık olmak zorundasın. - You have to be vigilant.

Uyanık olmak zorundayız. - We have to be vigilant.

vigil
{i} arife
vigil
{i} gece ibadeti
vigil
akşam ve gece ibadetleri
vigil
{i} gece nöbeti
vigil
arife/uyanıklık
vigil
{i} çoğ. arife gecesi yerine getirilen ibadetler
vigil
{i} gece uyumama
Englisch - Englisch
vigil
a roman catholic religious service held on the eve of the funeral service

  Silbentrennung

  a ro·man Cath·o·lic re·li·gious ser·vice held on the Eve of the fu·ner·al ser·vice

  Türkische aussprache

  ı rōmın käthlîk rilîcıs sırvıs held ôn dhi iv ıv dhi fyunırıl sırvıs

  Aussprache

  /ə ˈrōmən ˈkaᴛʜlək rēˈləʤəs ˈsərvəs ˈheld ˈôn ᴛʜē ˈēv əv ᴛʜē ˈfyo͞onərəl ˈsərvəs/ /ə ˈroʊmən ˈkæθlɪk riːˈlɪʤəs ˈsɜrvəs ˈhɛld ˈɔːn ðiː ˈiːv əv ðiː ˈfjuːnɜrəl ˈsɜrvəs/

  Wort des Tages

  tachyphagia
Favoriten