a person with special knowledge or ability who performs skillfully

listen to the pronunciation of a person with special knowledge or ability who performs skillfully
Englisch - Türkisch

Definition von a person with special knowledge or ability who performs skillfully im Englisch Türkisch wörterbuch

expert
(isim) eksper, uzman, usta, bilirkişi, üstâd, erbap
expert
expertly ustalıkla
expert
(Kanun,Ticaret) ehlivukuf
expert
ekspert
expert
(Kanun) ehlihibre
expert
üstat
expert
mahirane
expert
ustaca yapılmış'
expert
{i} eksper
expert
bilirkişi

Bir bilirkişi bir şey hakkında her şeyi bilen başka bir şey hakkında hiçbir şey bilmeyen bir uzmandır. - An expert is a specialist who knows everything about something and nothing about anything else.

Tom bilirkişi olarak işe alındı. - Tom was hired as an expert witness.

expert
{i} uzman

Uzmanlardan tavsiye istemeyi reddetti. - He refused to ask for advice from experts.

Tom bir uzmana danışmalı. - Tom should consult an expert.

expert
{i} usta

Soygun ustalıkla planlandı. - The heist was expertly planned.

expert
{i} erbap
expert
{s} ihtisas
expert
becerikli
expert
ehil
expert
bilgi ve tecrübe sahibi kimse
Englisch - Englisch
expert
a person with special knowledge or ability who performs skillfully

  Silbentrennung

  a per·son with spe·cial knowl·edge or a·bi·li·ty who performs skill·ful·ly

  Türkische aussprache

  ı pırsın wîdh speşıl nälıc ır ıbîlıti hu pırfôrmz skîlfıli

  Aussprache

  /ə ˈpərsən wəᴛʜ ˈspesʜəl ˈnäləʤ ər əˈbələtē ˈho͞o pərˈfôrmz ˈskəlfəlē/ /ə ˈpɜrsən wɪð ˈspɛʃəl ˈnɑːləʤ ɜr əˈbɪlətiː ˈhuː pɜrˈfɔːrmz ˈskɪlfəliː/
Favoriten