a person who chats a lot

listen to the pronunciation of a person who chats a lot
Englisch - Englisch
Chatty Cathy
a person who chats a lot

  Silbentrennung

  a per·son who chats a Lot

  Türkische aussprache

  ı pırsın hu çäts ı lôt

  Aussprache

  /ə ˈpərsən ˈho͞o ˈʧats ə ˈlôt/ /ə ˈpɜrsən ˈhuː ˈʧæts ə ˈlɔːt/

  Wort des Tages

  picaresque
Favoriten