a part that is cut out or is intended to be cut out

listen to the pronunciation of a part that is cut out or is intended to be cut out
Englisch - Türkisch
Englisch - Englisch
cutout
a part that is cut out or is intended to be cut out

  Silbentrennung

  a part that I·s cut out or I·s in·tend·ed to be cut out

  Türkische aussprache

  ı pärt dhıt îz kʌt aut ır îz întendıd tı bi kʌt aut

  Aussprache

  /ə ˈpärt ᴛʜət əz ˈkət ˈout ər əz ənˈtendəd tə bē ˈkət ˈout/ /ə ˈpɑːrt ðət ɪz ˈkʌt ˈaʊt ɜr ɪz ɪnˈtɛndəd tə biː ˈkʌt ˈaʊt/

  Wort des Tages

  soubrette
Favoriten