a mythical creature reputed to be mechanically inclined and mischievous

listen to the pronunciation of a mythical creature reputed to be mechanically inclined and mischievous
Englisch - Türkisch

Definition von a mythical creature reputed to be mechanically inclined and mischievous im Englisch Türkisch wörterbuch

gremlin
{i} (makineleri bozduğuna inanılan) cin
gremlin
ufak bir varlık
gremlin
{i} cin
gremlin
{i} uçak kazasına neden olduğuna inanılan minik cin
gremlin
uçaklarda arızaya sebep olduğu rivayet edilen ve hayal mahsulü ufak bir varlık
Englisch - Englisch
gremlin
a mythical creature reputed to be mechanically inclined and mischievous

  Silbentrennung

  a myth·i·cal crea·ture re·put·ed to be me·cha·ni·cal·ly in·clined and mis·chie·vous

  Türkische aussprache

  ı mîthıkıl kriçır ripyutıd tı bi mıkänîkli înklaynd ınd mîsçıvıs

  Aussprache

  /ə ˈməᴛʜəkəl ˈkrēʧər rēˈpyo͞otəd tə bē məˈkanəklē ənˈklīnd ənd ˈməsʧəvəs/ /ə ˈmɪθəkəl ˈkriːʧɜr riːˈpjuːtəd tə biː məˈkænɪkliː ɪnˈklaɪnd ənd ˈmɪsʧəvəs/

  Wort des Tages

  schlub
Favoriten