a meeting of legislative party members to determine a course of action

listen to the pronunciation of a meeting of legislative party members to determine a course of action
Englisch - Türkisch

Definition von a meeting of legislative party members to determine a course of action im Englisch Türkisch wörterbuch

caucus
parti kurulu toplantısı yapmak
caucus
toplantı/ileri gelen
caucus
ABD mahalli parti meclisi toplantısı
caucus
parti yönetim kurulu

O, 2002 yılında parti yönetim kurulu başkanlığına seçildi. - He was elected chairman of the caucus in 2002.

Diğerleri bir seçim düzenlerken, bazı devletler parti yönetim kurulu tarafından birincil adaylar seçerler. - Some states select primary candidates by caucus, while others hold an election.

caucus
parti toplantısı
caucus
parti disiplin kurulu
caucus
{i} klik
caucus
toplantı yap
Englisch - Englisch
caucus
a meeting of legislative party members to determine a course of action

  Silbentrennung

  a meet·ing of leg·is·la·tive par·ty members to de·ter·mine a course of ac·tion

  Türkische aussprache

  ı mitîng ıv lecısleytîv pärti membırz tı dıtırmın ı kôrs ıv äkşın

  Aussprache

  /ə ˈmētəɴɢ əv ˈleʤəsˌlātəv ˈpärtē ˈmembərz tə dəˈtərmən ə ˈkôrs əv ˈaksʜən/ /ə ˈmiːtɪŋ əv ˈlɛʤəsˌleɪtɪv ˈpɑːrtiː ˈmɛmbɜrz tə dəˈtɜrmən ə ˈkɔːrs əv ˈækʃən/

  Wort des Tages

  bastion
Favoriten